نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی «مهارت خو.دآگاهی» از سلسله کارگاه های آموزشی کارکنان

برگزاری کارگاه آموزشی «مهارت خو.دآگاهی» از سلسله کارگاه های آموزشی کارکنان


برگزاری کارگاه آموزشی «مهارت خو.دآگاهی» از سلسله کارگاه های آموزشی کارکنان

کارگاه آموزشی برخط «مهارت خودآگاهی» روز چهارشنبه 5 آذر ماه ۱۳۹۹، با سخنرانی دکتر مژگان سعیدی روانشناس و مشاور، و با حضور بیش از 120 نفر از کارکنان محترم دانشگاه توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار گردید.