برگزاری کارگاه آموزشی «طراحی تمرین در تیپ های بدنی مختلف» - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی «طراحی تمرین در تیپ های بدنی مختلف»

برگزاری کارگاه آموزشی «طراحی تمرین در تیپ های بدنی مختلف»


برگزاری کارگاه آموزشی «طراحی تمرین در تیپ های بدنی مختلف»

به همت انجمن علمی-دانشجویی علوم زیستی مدیریت ورزشی کارگاه آموزشی تحت عنوان «طراحی تمرین در تیپ‌های بدنی مختلف» با تدریس دکتر رستگار حسینی ،عضو هیئت علمی دانشگاه رازی، به مدت 2 ساعت با حضور جمعی از دانشجویان (26 نفر) برگزار شد.

محورهای کارگاه به شرح زیر می باشد:

-         آشنایی با تیپ های بدنی مختلف

-         آشنایی با انواع تمرین های مختلف و به روز

- آشنایی با مراحل طراحی یک تمرین ویژه افراد مختلف