نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی،کاربردی GIS

برگزاری کارگاه آموزشی،کاربردی GIS


برگزاری کارگاه آموزشی،کاربردی GIS

کارگاه آموزشیGISپیشترفته در مهندسی عمران/کشاورزیبا حمایت انجمن علمی گروه ترویج و آموزش در تاریخ11و12دیماه به مدت16ساعت آموزشی توسط جناب آقای دکتر آذری عضو هیئت علمی دانشگاه رازی باحضور 16نفر از دانشجویان برگزار گردید.در این کارگاه مطالبی به شرح ذیل ارائه گردید:ضرورت طراحی و ایجادسیستم اطلاعات مکانی،بر پایه بکارگیری توامان داده های مکان محورو اطالاعات توصیفی آنهامیباشد.این سیستم امکان ذخیره به روز اطاعت زمین مرجع و ترکیب آنها با اطلاعات مختلف را بصورت کاربردی جهت طراحی وبرنامه ریزی شهری و روستایی فراهم نموده است.این دانش در زمینه های مختلفی از جمله برنامه ریزی،محیط زیست،عمران،کشاورزی و...کاربرد دارد.در کارگاهGISپیشترفته،پس از بیان مقدمه ای بر ضرورت و کاربرد آن،به معرفی بخش های مختلفArcGISشاملArcMap،ArcGhobnlوArcCatabgوArcSceneپرداخته شد.در ادامه مباحثی از جمله نحوه ی ورود و فراخوانی با فرمت های مختلف Geo Refrencingرتومی کردن نقشه ها،انواع سیستم مختصات و...بیان شد.همچنین ارتباط و کاربرد برخی از نرم افزار های جانبی همچون اتوکد،google earth،global mapperو...شرح داده شد.تمام مطالب پیش گفته به همراه مثال هایی کاربردی در رشته های عمران و کشاورزی توسط مدرس و هریک از شرکت کنندگان در کارگا انجام گرفت.