برگزاری کارگاه «مقاله نویسی» توسط انجمن علمی -دانشجویی علوم اقتصادی - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه «مقاله نویسی» توسط انجمن علمی -دانشجویی علوم اقتصادی

برگزاری کارگاه «مقاله نویسی» توسط انجمن علمی -دانشجویی علوم اقتصادی


به همت انجمن علمی- دانشجویی اقتصاد کارگاه مقاله نویسی با تدریس دکتر دل انگیزان، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه، در تاریخ ۲۰ فروردین ماه 98  طی 6 جلسه از ساعت 12:30الی13:30 بنا به پیشنهاد دانشجویان ارشد و دکترا در سالن تدبیر دانشکده علوم اجتماعی با حضور جمعی از دانشجویان برگزار شد.