نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری چهارمین دوره انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

برگزاری چهارمین دوره انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل


برگزاری چهارمین دوره انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

 چهارمین دوره انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه رازی در تاریخ 9 آذر ماه 1398در سالن شهید شهریاری دانشکده علوم پایه برگزار گردید، و در اولین جلسه شورای مرکزی منتخب، آقای سبحان اعظمی به عنوان دبیرکل این تشکل انتخاب شد.