برگزاری همایش «بررسی و کالبد شکافی بودجه سال 1398 و سهم استان کرمانشاه » - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش «بررسی و کالبد شکافی بودجه سال 1398 و سهم استان کرمانشاه »

برگزاری همایش «بررسی و کالبد شکافی بودجه سال 1398 و سهم استان کرمانشاه »


به همت انجمن علمی- دانشجویی اقتصاد همایش «بررسی و کالبد شکافی بودجه سال ۱۳۹۸ و سهم استان کرمانشاه» مورخ 1398/02/30 توسط اساتید گروه اقتصاد دانشگاه رازی (دکتر کریمی ،دکتر دل انگیزان و دکتر فتح الهی ) و نماینده سازمان برنامه و بودجه، اقای عاطفی و همچنین ارائه یکی از دانشجویان به نام اقای آرش میرانی به نمایندگی انجمن علمی و دانشجویی  اقتصاد در تالار فرهنگ دانشکده علوم اجتماعی با حضور جمعی از دانشجویان (200 نفر)  برگزار شد.