برگزاری نشست هماهنگی کمیته اجرایی نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی ایران - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست هماهنگی کمیته اجرایی نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی ایران

برگزاری نشست هماهنگی کمیته اجرایی نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی ایران


جلسه هماهنگی بخش‌های مختلف دانشگاه رازی به‌ منظور حضور در نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی ایران، امروز شنبه ششم بهمن ماه ۱۳۹۷ در محل حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه دکتر علی اکبر محسنی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به تبیین چرایی برگزاری نمایشگاه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی و لزوم ارائه گزارش عملکرد مقایسه ای قبل و بعد از انقلاب اسلامی دستگاه ها پرداختند، و تأکید نمودند در ارائه گزارش از آمارهای خام باید تحلیل درست و مبتنی بر صداقت و واقعیت را ارائه داد و در ارائه گزارش عملکرد به این موضوع دقت نظر و توجه جدی باید داشت، زیرا برای اثبات و تبلیغ دست آوردهای درخشان انقلاب به اندازه کافی دستمان پُر است و اگر خوب تبیین و تحلیل شوند، کم نداریم و نیازی به بزرگ نمایی نیست. در ادامه دکتر تورج زینی وند ضمن بیان برنامه ها و نحوه ارائه گزارش دانشگاه در نمایشگاه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، به تشریح نحوه حضور و ارائه بخش های مختلف دانشگاه اشاره نمودند.

نمایشگاه مذکور از تاریخ ۱۳ لغایت ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ در محل برگزاری نمایشگاه بین‌المللی پارک شاهد (در سالن زاگرس) برگزار می‌شود.