برگزاری نشست تخصصی «بیمه پاسارگاد با رویکرد جذب و اعطای نمایندگی» - آرشیو اخبار

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست تخصصی «بیمه پاسارگاد با رویکرد جذب و اعطای نمایندگی»

برگزاری نشست تخصصی «بیمه پاسارگاد با رویکرد جذب و اعطای نمایندگی»


نشست تخصصی "بیمه پاسارگاد با رویکرد جذب و اعطای نمایندگی" روز دوشنبه 1398/02/30 ساعت 14-12  درسالن تدبیر دانشکده علوم اجتماعی با حضور جمعی از دانشجویان برگزار شد. جلسه با محوریت تشریح صنعت بیمه، انواع آن، بازار کار، آینده و فرصت های شغلی با کارگزاران بیمه مرکزی شعبه کرمانشاه آقای یزدانی و سرکار خانم قاسمی آغاز و سپس بررسی و تبادل نظر حول ارزش فعلی و آتی مبالغ پس انداز در بیمه های زندگی انجام شد. همچنین روندهای احراز هویت نمایندگی ها و کارآفرینی در این صنعت نیز بحث، تشریح و تبادل نظر گردید.