برگزاری نشست تخصصی «بررسی جایگاه آموزه های دینی در شعر معاصر فارسی» - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست تخصصی «بررسی جایگاه آموزه های دینی در شعر معاصر فارسی»

برگزاری نشست تخصصی «بررسی جایگاه آموزه های دینی در شعر معاصر فارسی»


کانون شعر و ادب دانشگاه با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی در نظر دارد نشست تخصصی «بررسی جایگاه آموزه های دینی در شعر معاصر فارسی» را با حضور اساتید گروه زبان و ادبیات فارسی و شاعران برجسته برگزار نماید.

زمان: شنبه 7 اردیبهشت ماه 98 ساعت 17:30

مکان: سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی