نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی ویژه کارکنان دانشگاه های استان کرمانشاه

برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی ویژه کارکنان دانشگاه های استان کرمانشاه


برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی ویژه کارکنان دانشگاه های استان کرمانشاه

معاونت فرهنگی و اجتماعی با هماهنگی مدیریت طرح و برنامه دانشگاه رازی از سلسله کارگاه های آموزشی کارکنان، کارگاه های ذیل را به صورت مجازی ویژه کارکنان دانشگاه های استان  برگزار می نماید.

از کارکنان محترم ضمن دعوت جهت شرکت در کارگاه های مذکور درخواست می شود هنگام ورود به درگاه، نام و نام خانوادگی کامل خود را به صورت انگلیسی ثبت نموده و وارد کلاس شوند. از کارکنان سایر دانشگاه های استان نیز درخواست می شود هنگام ورود، در کنار نام و نام خانوادگی خود، نام دانشگاه را نیز ذکر نمایند.

 

عناوین  کارگاه های آموزشی 
 
-مدیریت استرس 
مدرس: دکتر کامران یزدان بخش
زمان: دوشنبه 3/9/99 ساعت 10 تا 12
لینک شرکت در کلاس:
 
-مهارت خودآگاهی
مدرس: دکتر مژگان سعیدی
زمان: چهارشنبه 5/9/99 ساعت 10 تا 12
لینک شرکت در کلاس:
 
-کار و خانواده
مدرس: دکتر محمدسجاد صیدی
زمان: دوشنبه 10/9/99 ساعت 10 تا 12 
لینک شرکت در کلاس:
 
-شادکامی اصیل، درونی و پایدار
مدرس: دکتر محسن گل محمدیان
زمان: چهارشنبه 12/9/99 ساعت 10 تا 12 
لینک شرکت در کلاس: