برگزاری دوره آموزشی "آموزش نرم افزار DIALUX" - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی "آموزش نرم افزار DIALUX"

برگزاری دوره آموزشی "آموزش نرم افزار DIALUX"


برگزاری دوره آموزشی "آموزش نرم افزار DIALUX"

به همت انجمن علمی-دانشجویی معماری دوره آموزشی "آموزش نرم افزار DIALUX" در تاریخ 98/0216 الی 98/02/17 به مدت 6 ساعت در دو جلسه با توجه به نیاز و ضرورت برگزاری آن قبل از شروع امتحانات در دانشکده معماری با حضور جمعی از دانشجویان برگزار شد.