نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشنوارۀ ویژه نامۀ «کرونا و رسانه»

برگزاری جشنوارۀ ویژه نامۀ «کرونا و رسانه»


برگزاری جشنوارۀ ویژه نامۀ «کرونا و رسانه»

اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور، جشنواره ای با عنوان ویژه نامه «کرونا و رسانه» را با هدف آگاهی بخشی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی برای دانشجویان سراسر کشور برگزار می نماید.

مهلت ارسال آثار: 99.6.31

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://resaneh.pnu.ac.ir/fa/ مراجعه نمایید.