نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری بیست و هفتمین دوره انتخابات جامعه اسلامی دانشجویان

برگزاری بیست و هفتمین دوره انتخابات جامعه اسلامی دانشجویان


بیست و هفتمین دوره انتخابات جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه رازی در تاریخ 5 آذر ماه 1398 در سطح دانشکده ها برگزار گردید و در اولین جلسه شورای مرکزی جدید این تشکل جناب آقای امیر محمد کولانی به عنوان  دبیرکل جدید تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه رازی انتخاب شد.