برگزاری بیست و ششمین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه رازی - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری بیست و ششمین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه رازی

برگزاری بیست و ششمین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه رازی


بیست‌وششمین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه، روز یکشنبه 19 خرداد ماه 1398 به ریاست دکتر محمدابراهیم اعلمی‌آل‌‎آقا، با دستور کار انتخاب سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه جهت عضویت در کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه و نیز ارائه گزارش اجمالی از ابطال انتخابات نشریات دانشجویی دانشگاه، در سالن جلسات حوزه ریاست برگزار شد.