برگزاری اردوی درون شهری «معاون الملک» - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اردوی درون شهری «معاون الملک»

برگزاری اردوی درون شهری «معاون الملک»


معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی در نظر دارد به صورت هفتگی اردوهای درون شهری را ویژه دانشجویان خوابگاهی برگزار نماید.

این هفته اردوی درون شهری «بازدید از معاون الملک» ویژه دانشجویان خوابگاه کوثر و دانشجویان بومی برگزار می شود.

علاقمندان می توانند برای ثبت نام به رابط فرهنگی خوابگاه کوثر خانم تقوی مراجعه و یا به آی دی  mahjoobtaghavi@ پیام ارسال نمایند.

 

زمان برگزاری: پنجشنبه 14 آذر ماه 1398 

ساعت 9 صبح حرکت از درب خوابگاه دانشجویی کوثر

هزینه ثبت نام: 3000 تومان