برپایی نمایشگاه آثار آبرنگ و نصب تابلو - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برپایی نمایشگاه آثار آبرنگ و نصب تابلو

برپایی نمایشگاه آثار آبرنگ و نصب تابلو


برپایی نمایشگاه آثار آبرنگ و نصب تابلو

به همت انجمن علمی –دانشجویی معماری نمایشگاهی از آثار آبرنگ دکتر مهروان و دانشجویان و کروکی‌های مهندس رستمی در تاریخ 98/02/03  لغایت 98/02/10  به مدت یک هفته در سالن گردهمایی دانشکده معماری به نمایش گذاشته شد که مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت. پس از برگزاری نمایشگاه با توجه به فرصت پیش آمده، در راستای زیباسازی فضای دانشکده تعداد سی عدد اثر آبرنگ در طبقه دوم دانشکده معماری نصب گردید.