بازدید مسئولین دانشگاه از نمایشگاه مصحف در دانشگاه رازی - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین دانشگاه از نمایشگاه مصحف در دانشگاه رازی

بازدید مسئولین دانشگاه از نمایشگاه مصحف در دانشگاه رازی


مسئول استانی دفاتر نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان و مسئولین دانشگاه روز یکشنبه 98/8/19 از نمایشگاه مصحف که به مناسبت هفته قرآن و عترت از تاریخ 18 لغایت 22 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه برگزار شده است بازدید نمودند.