بازدید علمی انجمن علوم و مهندسی آب از از سد خاکی داریان - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید علمی انجمن علوم و مهندسی آب از از سد خاکی داریان

بازدید علمی انجمن علوم و مهندسی آب از از سد خاکی داریان


 

این سفر علمی که در تاریخ اول آذر سال ۱۳۹۷ صورت گرفت، به هدف بازدید از سد مخزنی داریان و همچنین چشمه‌ی بل که به کانی بل نیز معروف است انجام شد. سد داریان یک سد خاکی ساخته شده روی رودخانه سیروان در نزدیکی شهر نودشه شهرستان پاوه و در مجاورت روستای داریان است.

این سفر علمی که در تاریخ اول آذر سال ۱۳۹۷ صورت گرفت، به هدف بازدید از سد مخزنی داریان و همچنین چشمه‌ی بل که به کانی بل نیز معروف است انجام شد. سد داریان یک سد خاکی ساخته شده روی رودخانه سیروان در نزدیکی شهر نودشه شهرستان پاوه و در مجاورت روستای داریان است.

خود بدنه‌ی سد و محور در استان کرمانشاه واقع شده است ولی بیشتر مخزن آن در استان کردستان قرار دارد. آب این سد از شاخه هورامانت تا نزدیکی روستای سلین می‌رسد و شاخه دیگر این رودخانه از طرف منطقه ژاوه رود می‌آید و در نزدیکی روستای اسپریز، وارد شاخه دیگر آن می‌شود.