بازدید علمی از کارخانه بسته بندی مواد غذایی «پالیزتاک» - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید علمی از کارخانه بسته بندی مواد غذایی «پالیزتاک»

بازدید علمی از کارخانه بسته بندی مواد غذایی «پالیزتاک»


بازدید علمی از کارخانه بسته بندی مواد غذایی «پالیزتاک»

به همت انجمن علمی-دانشجویی علوم اقتصادی بازدیدی علمی از «کارخانه بسته بندی مواد غذایی (پالیزتاک)» با همراهی دکتر محمد بهمن، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، در راستای  تثبیت آموخته‌‌های کلاسی در طول ترم و ارتباط هر چه بیشتر دانشجویان با نحوه تولید و اداره‎ی یک واحد تولیدی، با حضور جمعی از دانشجویان کارشناسی برگزار شد.

هدف از برگزاری این بازدید، آشنایی دانشجویان رشته اقتصاد با روند کاری کارخانه، آشنایی با مسائل بهداشتی و بسته بندی مواد، آشنایی با واحدهای مختلف یک تولیدی و نحوه مدیریت واحدها  بوده است.