بازدید علمی از پالایشگاه نفت کرمانشاه توسط دانشجویان مهندسی شیمی - آرشیو اخبار

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید علمی از پالایشگاه نفت کرمانشاه توسط دانشجویان مهندسی شیمی

بازدید علمی از پالایشگاه نفت کرمانشاه توسط دانشجویان مهندسی شیمی


درتاریخ دوشنبه 98/02/16 ، بازدیدی علمی توسط انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه رازی، در راستای  تثبیت آموخته های کلاسی و آشنایی دانشجویان با بازار کار آینده رشته مهندسی شیمی، و ارتباط هر چه بیشتر باصنعت با حضور تعداد 30 نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ،از پالایشگاه نفت کرمانشاه به عمل آمد. دراین بازدید جناب دکتر اسماعیل شریف زاده، از اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی، دانشجویان را همراهی نمودند تا در حین بازدید پاسخگوی سوالات دانشجویان باشند.

هدف این بازدید:

۱) آشنایی دانشجویان این رشته با روند کاری پالایشگاه

۲)آشنایی با مسائل ایمنی مربوط  به پالایشگاه

۳)آشنایی با واحدهای مختلف یک  پالایشگاه و نحوه مدیریت واحدها