بازدید علمی از محوطه تاریخی و فرهنگی بیستون و کنگاور - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید علمی از محوطه تاریخی و فرهنگی بیستون و کنگاور

بازدید علمی از محوطه تاریخی و فرهنگی بیستون و کنگاور


به همت انجمن علمی-دانشجویی معماری بازدید علمی یک روزه از محوطه‌ی تاریخی و فرهنگی بیستون و کنگاور با حضور اساتید گروه معماری، اساتید باستان شناسی و جمعی از دانشجویان به مدت 8 ساعت با توجه به نیاز دانشجویان معماری به فعالیت‌های میدانی و ارتباط نزدیک با بناها و آثار معماری از آثار معماری تاریخی بیستون و کنگاور به عمل آمد.