بازدید علمی از «شرکت کابل باختر» - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید علمی از «شرکت کابل باختر»

بازدید علمی از «شرکت کابل باختر»


بازدید علمی از «شرکت کابل باختر»

به همت انجمن علمی-دانشجویی مهندسی مواد و متالوژی بازدید علمی از «شرکت کابل باختر» به مدت 3 ساعت با حضور جمعی از دانشجویان برگزار شد.

در این بازدید مهندسان شرکت با همراهی دانشجویان و اساتید گروه، قسمت‌های مختلف خط تولید را به دانشجویان معرفی نموده و درباره هر قسمت توضیحاتی ارائه دادند. در هر قسمت نیز شرکت، کاتالوگ مربوطه را به تک تک دانشجویان اعطا نمود.