نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دکتر اعلمی، ریاست محترم دانشگاه رازی، از کارگاه‌های تولیدی «جهاد علیه بیماری»

بازدید دکتر اعلمی، ریاست محترم دانشگاه رازی، از کارگاه‌های تولیدی «جهاد علیه بیماری»


بازدید دکتر اعلمی، ریاست محترم دانشگاه رازی، از  کارگاه‌های تولیدی «جهاد علیه بیماری» که توسط بسیج دانشجویی در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه راه اندازی شده است.