اولین نشست باشگاه کتابخوانی با موضوع «نقد کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزو پری» - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین نشست باشگاه کتابخوانی با موضوع «نقد کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزو پری»

اولین نشست باشگاه کتابخوانی با موضوع «نقد کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزو پری»


به همت انجمن علمی-دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی اولین نشست باشگاه کتابخوانی با موضوع «نقد کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری»  در محل سالن  تدبیر دانشکده علوم اجتماعی با حضور رئیس دانشکده و جمعی از اساتید و دانشجویان برگزار شد.

در این نشست که با حضور و ایراد سخنرانی اساتید علم اطلاعات ازجمله؛ دکترحیدری (عضو هیئت علمی رشته علم اطلاعات ودانش شناسی) و دکتراحمدی (ریس کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی واستاد رشته علم اطلاعات ودانش شناسی) و نیز دکتر زارع و همچنین دانشجویان این رشته،  آقای منصوری و آقای علیرضا ایازی دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی کتاب «شازده کوچولو » و نویسنده آن، آنتوان دوسنت اگزوپری را مورد نقد قرار دادند. در پایان نشست دکتر«سیاوش قلی پور» مطالبی درباره ی کودک درون را ارائه نمودند.