نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین شماره نشریۀ «نامۀ فرهنگ رازی» منتشر شد.

اولین شماره نشریۀ «نامۀ فرهنگ رازی» منتشر شد.


اولین شماره نشریۀ «نامۀ فرهنگ رازی» منتشر شد.

پایگاه تحلیلیِ فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه تحت عنوان «نامۀ فرهنگ رازی» روز سه شنبه 99.2.23 کار خود را آغاز کرد.

این نشریه برای اطلاع رسانی و ارائۀ گزارش ها، تحلیل ها و اخبار فرهنگی و اجتماعی جامعۀ دانشگاهی و با هدف ارتقای سطح آگاهی های فرهنگی- اجتماعی با نگاه به موضوعات روز جامعه به صورت الکترونیکی منتشر می شود.

جهت ورود به سامانۀ نشریه «نامۀ فرهنگ رازی» اینجا کلیک نمایید.