اولین دانشجویان رشته مهندسی مکانیزاسیون و گیاهان دارویی دانشگاه در دانشکده کشاورزی سنقر فارغ التحصیل شدند. - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین دانشجویان رشته مهندسی مکانیزاسیون و گیاهان دارویی دانشگاه در دانشکده کشاورزی سنقر فارغ التحصیل شدند.

اولین دانشجویان رشته مهندسی مکانیزاسیون و گیاهان دارویی دانشگاه در دانشکده کشاورزی سنقر فارغ التحصیل شدند.


به لطف خداوند متعال و در سایه حمایت همه جانبه مدیران محترم دانشگاه، امسال اولین دوره از دانشجویان کارشناسی رشته‌های مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی و مهندسی تولیدات گیاهی ( گیاهان دارویی و معطر ) دانشگاه رازی در دانشکده کشاورزی سنقر فارغ التحصیل خواهند شد. بدین منظور مراسمی در روز شنبه 98.2.14 در دانشکده کشاورزی سنقر برای این دانشجویان برگزار گردید.