نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسۀ کمیتۀ «دانشگاه ها و دانشجویان» ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس استان کرمانشاه در دانشگاه رازی برگزار شد.

اولین جلسۀ کمیتۀ «دانشگاه ها و دانشجویان» ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس استان کرمانشاه در دانشگاه رازی برگزار شد.


اولین جلسۀ کمیتۀ «دانشگاه ها و دانشجویان» ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس استان کرمانشاه روز سه شنبه 27 خرداد ماه 1399 با حضور معاونان و مدیران فرهنگی دانشگاه های استان در دانشگاه رازی برگزار شد.

در این جلسه دکتر علی پوریانی ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام جعفرصادق(ع) تأکید نمودند که باید از انجام کارهای سطحی و تکراری خودداری کنیم و تمام انرژی ها معطوف به برنامه های شاخص، عمیق و ماندگار در عرصۀ حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس شود.

در ادامه هر یک از حاضران به بیان و تشریح ابعاد مختلف برنامه های فرهنگی در زمینۀ نشر و ترویج ارزش های دفاع مقدس در دانشگاه های استان پرداختند، که در پایان برنامه های زیر تصویب گردید:
اجرای طرح «5+55» (اختصاص 55 دقیقه کلاس به مباحث آموزشی و 5 دقیقه به مباحث دینی و ارزش های دفاع مقدس توسط اساتید)، اجرای برنامۀ «جلوه های جاری دفاع مقدس» با رویکرد حل مشکلات در حوزه های اجتماعی با استفاده از الگوها، تجارب و فرهنگ های دفاع مقدس، اجرای طرح «با پیشکسوتان عرصۀ جهاد» در زمینۀ شناسایی و معرفی ایثارگران، آزادگان، جانبازان و شهدای هر دانشگاه، تولید و نشر نماهنگ و پادکست با محوریت فرهنگ دفاع مقدس، برگزاری سخنرانی، خاطره گویی، جشنواره استانی آثار ادبی و هنری و ...

اولین جلسۀ کمیتۀ «دانشگاه ها و دانشجویان» ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس استان کرمانشاه امروز سه شنبه 27 خرداد ماه 1399 با حضور معاونان و مدیران فرهنگی دانشگاه های استان در دانشگاه رازی برگزار شد.

در این جلسه دکتر علی پوریانی ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام جعفرصادق(ع) تأکید نمودند که باید از انجام کارهای سطحی و تکراری خودداری کنیم و تمام انرژی ها معطوف به برنامه های شاخص، عمیق و ماندگار در عرصۀ حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس شود.

در ادامه هر یک از حاضران به بیان و تشریح ابعاد مختلف برنامه های فرهنگی در زمینۀ نشر و ترویج ارزش های دفاع مقدس در دانشگاه های استان پرداختند، که در پایان برنامه های زیر تصویب گردید:
اجرای طرح «5+55» (اختصاص 55 دقیقه کلاس به مباحث آموزشی و 5 دقیقه به مباحث دینی و ارزش های دفاع مقدس توسط اساتید)، اجرای برنامۀ «جلوه های جاری دفاع مقدس» با رویکرد حل مشکلات در حوزه های اجتماعی با استفاده از الگوها، تجارب و فرهنگ های دفاع مقدس، اجرای طرح «با پیشکسوتان عرصۀ جهاد» در زمینۀ شناسایی و معرفی ایثارگران، آزادگان، جانبازان و شهدای هر دانشگاه، تولید و نشر نماهنگ و پادکست با محوریت فرهنگ دفاع مقدس، برگزاری سخنرانی، خاطره گویی، جشنواره استانی آثار ادبی و هنری و ...