اهدای بلیط نیم بهای سینما - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهدای بلیط نیم بهای سینما

اهدای بلیط نیم بهای سینما


معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برای تمامی جامعه دانشگاهی رازی و خانواده های گرانقدر آنان بلیط نیم بهای سینما (سینما فرهنگ) تهیه نموده است. 

علاقمندان می توانند جهت دریافت بلیط به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه واقع در دانشکده معماری، طبقه دوم، سرکار خانم جعفری مراجعه نمایند.(شماره تماس: ۳۴۲۷۴۵۷۸ داخلی ۲۲)

هزینه بلیط: ۵۰۰۰ تومان