نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انعکاس بزرگترین رویداد فرهنگی دانشگاه رازی در نشریۀ «نامۀ فرهنگی» معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

انعکاس بزرگترین رویداد فرهنگی دانشگاه رازی در نشریۀ «نامۀ فرهنگی» معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم


انعکاس بزرگترین رویداد فرهنگی دانشگاه رازی در نشریۀ «نامۀ فرهنگی» معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

پنجمین شمارۀ نشریۀ نامۀ فرهنگی، گاهنامۀ خبری-تحلیلی دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد. 
شایان ذکر است که در این شماره، خبر برگزاری بزرگترین رویداد فرهنگی دانشگاه رازی در سال ۱۳۹۸ نیز منعکس شده است.
در صفحه ۳۰ این نشریه که در سایت معاونت فرهنگی وزارت عتف انتشار می یابد به بزرگترین رویداد فرهنگی دانشگاه رازی در سال ۱۳۹۸ و برگزاری سه جشنواره حرکت، رویش و چرتکه اشاره شده است.