انجمن علمی مهندسی منابع طبیعی کارگاه آموزشی نرم افزار GIS را برگزار نمود. - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن علمی مهندسی منابع طبیعی کارگاه آموزشی نرم افزار GIS را برگزار نمود.

انجمن علمی مهندسی منابع طبیعی کارگاه آموزشی نرم افزار GIS را برگزار نمود.


در تاریخ ۱۹/۸/۹۷کارگاهی تحت عنوان GIS با تدریس جناب آقای دکتر روح الله پرما باحضور تعدادی از داوطلبان به مدت۲۰ساعت توسط انجمن علمی گروه مهندسی منابع طبیعی برگزار گردید.

در ابتدای این کارگاه آقای دکتر پرما ضمن تشکیل کارگاه GISمقدماتی نیاز به تشکیل کارگاه GISپیشرفته برای تبیین نحوه ترسیم نقشه ها و ویرایش آنها در محیط گرافیکی لازم دانستند که باتوجه به هدف فوق اقدام به تشکیل کارگاه GIS پیشرفته نمودیم.

در این کارگاه ضمن آموزش تئوری اتوکد آموزش عملی نیز به شرکت کنندگان داده شد.در پایان این کارگاه یک جلسه پرسش و پاسخ میان شرکت کنندگان و مدرس کارگاه برگزار گردید