انتخابات نمایندگان مدیران مسئول (نشریات دانشگاه رازی ) - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخابات نمایندگان مدیران مسئول (نشریات دانشگاه رازی )

انتخابات نمایندگان مدیران مسئول (نشریات دانشگاه رازی )


زمان برگزاری انتخابات:22اسفندماه1397

ساعت 10الی 12

زمان ثبت نام:12و13و1397/12/14

مکان ثبت نام: معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه-کارشناس نشریات  

شرایط کاندیدا مدیرمسئول نشریه فعال باشد واحد درسی یا پایان نامه یا رساله داشته باشد و حداقل دو نیم سال تحصیلی از سنوات مجاز تحصیلی وی(بدون احتساب نیم سال جاری) باقی مانده باشد مدارک ثبت نام اصل و کپی کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل مجوز انتشار یک نسخه از شماره های نشریه که در یک سال گذشته منتشر شده باشد.