نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخابات انجمن­ های علمی­ دانشجویی دانشگاه رازی در سال 1399 برای اولین بار به­ صورت مجازی برگزار شد.

انتخابات انجمن­ های علمی­ دانشجویی دانشگاه رازی در سال 1399 برای اولین بار به­ صورت مجازی برگزار شد.


انتخابات انجمن­ های علمی­ دانشجویی دانشگاه رازی در سال 1399 برای اولین بار به­ صورت مجازی برگزار شد.

انتخابات انجمن­ های علمی دانشجویی دانشگاه رازی روز دوشنبه 99/3/26  از ساعت 8 صبح لغایت 18 با مشارکت 1115 دانشجو و مجموع 3035 رأی در بستر سامانۀ جامع امور فرهنگی دانشگاه برگزار و نتایج اولیۀ آن در همان روز اعلام شد. 

در این انتخابات 306 دانشجو اعلام کاندیداتوری نمودند که پس از بررسی ­های لازم، وفق آئین ­نامۀ وزارتی تأسیس و فعالیت انجمن­ های علمی ­دانشجویی، صلاحیت 254 کاندیدا مورد تأیید قرار گرفت. 

از برجسته­ ترین نکات مربوط به این انتخابات ایجاد نظام مجمعی و امکان عضویت و رأی دهی هر دانشجو تنها در یک مجمع عمومی بود که به شفافیت هرچه بیشتر انتخابات و استخراج آمار صحیح کمک شایانی نمود. 

در همین راستا و طبق آمار ارائه شده از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، در حال حاضر قریب به 1500 دانشجو (معادل 12/5 درصد از جمعیت دانشجویی دانشگاه) در مجمع­ عمومی انجمن ­های علمی­ دانشجویی دانشگاه عضویت دارند. 

نتایج نهایی انتخابات پس از جمع ­بندی­ های لازم و بررسی اعتراضات در تاریخ 99/4/4 اعلام خواهد شد و چگونگی آغاز به­ کار دور جدید انجمن ­های علمی طی اطلاعیه ­های رسمی معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام خواهد شد.