امضای تفاهم‌نامه تفاهم نامه همکاری انجمن های علمی دانشجویی و مرکز آموزش های آزاد و مهارتی دانشگاه رازی - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امضای تفاهم‌نامه تفاهم نامه همکاری انجمن های علمی دانشجویی و مرکز آموزش های آزاد و مهارتی دانشگاه رازی

امضای تفاهم‌نامه تفاهم نامه همکاری انجمن های علمی دانشجویی و مرکز آموزش های آزاد و مهارتی دانشگاه رازی


این تفاهم نامه با امضای آقای دکتر جعفر معصوم پور به نمایندگی از انجمن­ های علمی دانشجویی دانشگاه رازی به عنوان  مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی دانشگاه رازی و آقای دکتر رضا بختیاری به نمایندگی از مرکز توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای دانشجویان (SCD) به عنوان سرپرست مرکز آموزش های آزاد و مهارتی دانشگاه در حضور دبیران شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشکده های دانشگاه رازی، آقای مهندس مظفری و کارشناس انجمن های علمی دانشجویی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶  منعقد و مبادله گردید.

جهت مشاهده فایل فایل تفاهم اینجا کلایک نمایید.