نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتخاری دیگر برای کانون‌های فرهنگی، هنری دانشگاه رازی

افتخاری دیگر برای کانون‌های فرهنگی، هنری دانشگاه رازی


افتخاری دیگر برای کانون‌های فرهنگی، هنری دانشگاه رازی

 در هشتمین جشنواره ملی رویش که از روز شنبه 1399/5/25 لغایت 1399/5/27 به صورت مجازی به نشانی festival.isic.ir برگزار می گردد؛  رادیو رویش در این سه روز به صورت سراسری در جشنوارۀ مذکور پخش خواهد شد.

رادیو رویش، اسفند ماه سال گذشته توسط کانون همیاران سلامت دانشگاه رازی راه اندازی شد.