آغاز ثبت نام داوطلبان عضویت در کمیتۀ اجرایی و هیأت نظارت بر انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی دانشگاه رازی در سال 1399 - انتخابات نشریات دانشجویی

نمایشگر دسته ای مطالب

آغاز ثبت نام داوطلبان عضویت در کمیتۀ اجرایی و هیأت نظارت بر انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی دانشگاه رازی در سال 1399

آغاز ثبت نام داوطلبان عضویت در کمیتۀ اجرایی و هیأت نظارت بر انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی دانشگاه رازی در سال 1399آغاز ثبت نام داوطلبان عضویت در کمیتۀ اجرایی و هیأت نظارت بر انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی دانشگاه رازی در سال 1399

به اطلاع می ­رساند، کلیۀ داوطلبان عضویت در کمیتۀ اجرایی و هیأت نظارت بر انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی می­ توانند درخواست آمادگی خود را جهت عضویت و همکاری در کمیتۀ اجرایی و هیأت نظارت بر انتخابات از امروز تا تاریخ 99/7/14  به کارشناس نشریات دانشگاه تحویل نمایند.

در صورت عدم امکان تحویل حضوری درخواست، داوطلبان می ­توانند درخواست خود را به شمارۀ 09373210603 پیامک نمایند.

 

وب­سایت­ های رسمی اطلاع ­رسانی انتخابات:                                        

لینک اخبار انتخابات نشریات دانشگاهی:    https://b2n.ir/574534  

سامانه جامع مدیریت امور فرهنگی:     http://razi.polink.ir