نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام نتیجه نهایی انتخابات شورای مرکزی کانون گردشگری و ایران شناسی

اعلام نتیجه نهایی انتخابات شورای مرکزی کانون گردشگری و ایران شناسی


اعلام نتیجه نهایی انتخابات شورای مرکزی کانون گردشگری و ایران شناسی

نتیجه نهایی انتخابات شورای مرکزی کانون گردشگری و ایران شناسی که روز چهارشنبه 28 آبان ماه 1399 از ساعت 9 الی 24 شب برگزار گردید به شرح ذیل اعلام می شود.
 
اعضای اصلی شورای مرکزی:
  • حیدر راستی طلب
  • فاطمه نوری
  • سعید کریمی
  • فرشته عزیزی
  • نوین مهروی
 
اعضای علی البدل شورای مرکزی:
  • امید نوروزی
  • سینا نقدی نیا