اعلام زمان برگزاری آزمون بخش آوایی مسابقات قرآن و عترت دانشجویان - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام زمان برگزاری آزمون بخش آوایی مسابقات قرآن و عترت دانشجویان

اعلام زمان برگزاری آزمون بخش آوایی مسابقات قرآن و عترت دانشجویان


زمان برگزاری مسابقه رشته های قرائت تحقیق و قرائت ترتیل در روزهای سه شنبه 97.12.7 ویژه خواهران و چهارشنبه 97.12.8 ویژه برادران در محل حسینیه خوابگاه شهید اشرفی دانشگاه برگزار می گردد.