نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام برگزیدگان آزمون برخط «در جستجوی سعادت»

اعلام برگزیدگان آزمون برخط «در جستجوی سعادت»


اعلام برگزیدگان آزمون برخط «در جستجوی سعادت»

 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی با بهره گرفتن از مؤسسه تبیان و نیز تفسیر نور، در سی‌روز ماه مبارک رمضان با منتخبی از آیات سی‌جزء قرآن کریم تحت عنوان «در جستجوی سعادت»، در خدمت اعضای محترم خانواده شریف دانشگاه رازی بود. که آزمون برخط آن روز سه‌شنبه 11 خردادماه 1400 با استقبال کارکنان و دانشجویان دانشگاه رازی برگزار گردید، لذا اسامی برگزیدگان به شرح ذیل اعلام می شود.

لازم است ذکر شود که به دلیل استقبال شرکت‌کنندگان محترم تعداد جوایز به 15 نفر افزایش یافت.

 

اسامی برگزیدگان:

نفر اول: آقای اصغر بیگی

نفر دوم: خانم کبری بساطی

نفر سوم: خانم فاطمه آقابابایی

نفر چهارم: خانم افسانه رئیسی 

نفرپنجم: آقای جلیل فرزندوحی

نفر ششم: خانم فرشته غلامی رضا

نفر هفتم: خانم فرخ لقا ولی پور

نفر هشتم: آقای محمد امیری شمسی گوشکی

نفر نهم: آقای علی سنجابی

نفر دهم: آقای محمدحسین فتاح پور

نفر یازدهم: خانم زهرا شکری

نفر دوازدهم: خانم فریده چناره حاتمی

نفر سیزدهم: خانم شکوفه برون

نفر چهاردهم: آقای محمد حق نجاتی

نفر پانزدهم: خانم شیوا محمدی