نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام اسامی نامزدهای حائز صلاحیت شورای مرکزی کانون‌های فرهنگی

اعلام اسامی نامزدهای حائز صلاحیت شورای مرکزی کانون‌های فرهنگی


اسامی نامزدهای حائز صلاحیت شدۀ انتخابات شورای مرکزی کانون‌های فرهنگی دانشگاه شامل: کانون‌ خوشنویسی، کانون‌ رادیو و رسانه، کانون‌ شعر و ادب، کانون‌ کارآفرینی، کانون‌ هلال احمر، کانون‌ همیاران بهداشت و درمان و کانون‌ همیاران سلامت روان به شرح ذیل اعلام گردید.

 

 

نامزدهای حائز صلاحیت شورای مرکزی کانون خوشنویسی

 

 

نامزدهای حائز صلاحیت شورای مرکزی کانون رادیو و رسانه

 

 

 

نامزدهای حائز صلاحیت شورای مرکزی کانون شعر و ادب

 

 

نامزدهای حائز صلاحیت شورای مرکزی کانون کارآفرینی

 

 

نامزدهای حائز صلاحیت شورای مرکزی کانون هلال احمر

 

 

 

نامزدهای حائز صلاحیت شورای مرکزی کانون همیاران بهداشت و درمان

 

نامزدهای حائز صلاحیت شورای مرکزی کانون همیاران سلامت روان