نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیۀ برگزاری جلسه مجدد مجمع عمومی کانون گردشگری و ایران شناسی

اطلاعیۀ برگزاری جلسه مجدد مجمع عمومی کانون گردشگری و ایران شناسی


اطلاعیۀ برگزاری جلسه مجدد مجمع عمومی کانون گردشگری و ایران شناسی

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جلسه مجدد مجمع عمومی کانون گردشگری و ایران شناسی طبق تبصره یک  ماده چهار آیین نامه امشب در ساعت 17 الی 18 در لینک https://www.skyroom.online/ch/razi1399/magmae-omoomi برگزار می گردد. این جلسه با حضور هر تعداد اعضا رسمی خواهد بود.