اسامی نامزدهای انتخابات مدیران مسؤول و اسامی نشریات فعال که در انتخابات حق رأی دارند. - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی نامزدهای انتخابات مدیران مسؤول و اسامی نشریات فعال که در انتخابات حق رأی دارند.

اسامی نامزدهای انتخابات مدیران مسؤول و اسامی نشریات فعال که در انتخابات حق رأی دارند.


اسامی نامزدهای انتخابات مدیران مسؤول و نشریات فعال دانشجویی و مدیران مسؤول که در انتخابات 25 اسفند ماه 1397 حق رأی دارند، به شرح ذیل اعلام می گردد.