آزمون کتبی بخش معارفی و حفظ مرحله دانشگاهی سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور در دانشگاه رازی برگزار شد. - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون کتبی بخش معارفی و حفظ مرحله دانشگاهی سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور در دانشگاه رازی برگزار شد.

آزمون کتبی بخش معارفی و حفظ مرحله دانشگاهی سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور در دانشگاه رازی برگزار شد.


آزمون کتبی بخش معارفی و حفظ مرحله دانشگاهی سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور امروز دوشنبه 97.12.6 ساعت 10 صبح در دانشکده فنی مهندسی برگزار گردید.