نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی زیارتی مشهد مقدس ویژه دانشجویان دانشگاه رازی برگزار شد.

اردوی زیارتی مشهد مقدس ویژه دانشجویان دانشگاه رازی برگزار شد.


معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی با همکاری اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشجویان دختر دانشگاه را در قالب 2 کاروان زیارتی «طرح تشرف رضوی» در تاریخ های 14 لغایت 20 بهمن ماه 98 و همچنین  22 لغایت 27 بهمن ماه 98 به مشهد مقدس اعزام نمود.

در این اردو دانشجویان ضمن بازدید از موزه حرم، آرمگاه فردوسی در طوس، یک وعده نیز میهمان مهمانسرای حرم رضوی بودند.

لازم به ذکر است که کاروان سوم در تاریخ 18 لغایت 22 اسفند ماه 98 به مشهد مقدس اعزام خواهد شد.