نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ادامۀ راه شهدا جز از طریق دانش بنیانی امور و کار جهادی حاصل نمی شود.

ادامۀ راه شهدا جز از طریق دانش بنیانی امور و کار جهادی حاصل نمی شود.


اولین جلسۀ شورای استانی سومین کنگرۀ شهدای دانشجو روز یکشنبه ۹۹/۷/۱۳ در سالن جلسات حوزۀ ریاست دانشگاه رازی برگزار گردید. 

 


در این جلسه آقای دکتر اعلمی آل آقا رئیس دانشگاه رازی ضمن خیرمقدم به اعضا و تسلیت اربعین حسینی(ع) به طور مشخص بر بازخوانی انتظار شهدا از همۀ مردم از جمله دانشگاهیان و ادامۀ راه آنان تأکید نمودند که این راه جز با کار جهادی، دانش بنیادی امور، فعالیت در مسیر استقلال همه جانبه و مواردی از این دست حاصل نمی شود.

 


در ادامۀ جلسه و در پاسخ انتقادآمیز برخی از شرکت کنندگان که وضعیت معنوی مقطع دانش آموزی را بسی مطمئن تر از مقطع دانشگاه ذکر نمودند، آقای دکتر اعلمی با اشاره به سپری شدن فضای توصیه ای میان معلم و دانش آموز فرمودند؛  باید بدانیم مقطع دانشگاهی فرزندان ما مقطع اقناع شدن، استدلال، و مطالبه گری و پرسش گری است. لذا هرگونه کج رفتاری ما مسئولین نظام محل پرسش جدی آنان بوده و می تواند به بی اعتمادی آنان از همه منجر گردد. لذا ادامۀ راه شهدا در گرو عملکرد درست ما در اقناع این نسل است.

 


در ادامه، ضرورت داشتن بانک اطلاعاتی شهدای دانشجو، ضرورت رسانه ای کردن آن ، استفاده از امکانات و ابزارهای نوین، انتقال آرمان های شهدا به نسل های بعدی، تشکیل کمیته ها و دبیرخانه از دیگر مواردی بود که در این جلسه مطرح گردید.