نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای طرح کمک های مؤمنانه در روز عاشورا

اجرای طرح کمک های مؤمنانه در روز عاشورا


هیئت محبان اهل بیت(ع) دانشگاه رازی در راستای طرح کمک های مؤمنانه، در روز عاشورا اقدام به توزیع گوشت قربانی در بین خانواده های نیازمند حاشیۀ شهر کرمانشاه نمود.