دکتر طهماسب علی پوریانی

سمت: معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

آدرس ایمیل: t.alipour@razi.ac.ir


تلفن: 08334343414 – 08334343413 

 

 

این معاونت، وظیفه مدیریت و مهندسی فرهنگی دانشگاه را بر عهده دارد؛ در حقیقت، حوزه فرهنگی دانشگاه با رصد و پیگیری مسائل فرهنگی (از برنامه ریزی، نظارت و اجراء) ضمن ساماندهی و ارزیابی مسائل فرهنگی، زمینه و امکان مشارکت، مشورت و تصمیم گیری بهینه دانشجویان و دیگر دانشگاهیان را در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی فراهم می سازد.

این معاونت در حال حاضر با دو مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی و مدیر پشتیبانی و 6 کارشناس فرهنگی اداره می شود.

اهداف و وظایف کلّی این معاونت به شرح ذیل می باشد:

  • برگزاری منظّم جلسات شورای فرهنگی دانشگاه به منظور برنامه ریزی و ساماندهی امور.
  • حمایت مادّی و معنوی از بسیج دانشجویی، تشکل های سیاسی، انجمن های علمی، کانون های فرهنگی- هنری و نشریات دانشجویی.
  • برگزاری جشنواره ها و مسابقات فرهنگی و هنری.
  • ارتباط سازنده با دستگاه های اجرایی استان در حوزه فرهنگ.
  • تقویت و توسعه فرهنگ دینی، فرهنگ ایثار و شهادت و فرهنگ حجاب و عفاف.
  • آموزش و پژوهش در عرصه فرهنگ و جریان شناسی مسائل ضدفرهنگی.

افزون بر این، اعطای مجوز سخنرانی و فعالیت در حوزه های فرهنگی و سیاسی به تشکّل ها، انجمن ها، نشریات و کانون های فرهنگی از وظایف کلیدی و اساسی معاونت فرهنگی دانشگاه است. قوانین و آیین نامه های تفصیلی هر یک از مباحث مذکور در سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بارگذاری شده است.